Types koelkasten

De vrijstaande koelkast


de vrijstaande koelkast kan overal geplaatst wordenKoelkasten die vrijstaand zijn, de naam zegt het zelf, kunnen zowat overal geïnstalleerd worden, op voorwaarde dat er tussen de muur en de koelkast genoeg ruimte blijft om voldoende ventilatie van de koelkast te verzekeren.
Qua design kunnen deze koelkasten, omdat ze overal geplaatst kunnen worden, er zeer bovenuit springen.

Inbouwkoelkast


Dit type koelkast wordt in een keukenmeubel ingebouwd. In tegenstelling tot de integreerbare koelkasten wordt dit type niet met een meubeldeur bekleed, maar beschikt het over een zogenaamd decorkader waarin een dun fineerpaneel kan geplaatst worden met hetzelfde uitzicht als de keukenmeubelen. In de moderne keuken wordt dit toestel haast nooit meer geplaatst, daar de oplossing met een integreerbare koelkast veel eleganter is. De inbouwbare koelkast wordt meestal enkel nog ter vervanging van een bestaand toestel geplaatst.

Een uitzondering op de regel is echter wel wanneer voor een inbouwkoelkast met inox deurbekleding wordt geopteerd. Optioneel kan voor dit type koelkast dan een inox deurbekleding besteld worden of een inox paneel dat in het decorkader past.

Om te onthouden
Dit toestel is uitgerust met een decorkader.

De integreerbare koelkast


de integreerbare koelkast kan perfect onzichtbaar in de keuken geïntegreerd wordenIntegreerbare koelkasten zijn een ander verhaal. Integreerbare koelkasten zijn speciaal ontworpen om perfect onzichtbaar in de keuken geïntegreerd te worden.Op de koelkast wordt een kastdeur of decorpaneel gemonteerd, wat tot gevolg heeft dat men niet zal kunnen waarnemen achter welke kastdeur de koelkast zich bevindt. Keukenkasten en koelkast vormen een geheel.
Om te onthouden:
de deur kan op 2 verschillende manier gemonteerd worden:glijbevestiging of deur-op-deur.

  • Glijbevestiging of sleepdeurtechniek


Bij geïntegreerde koelkasten, achter de meubeldeur, bestaan er twee mogelijke soorten deurbevestigingen. Bij het sleepdeursysteem is de meubeldeur aan het corpus bevestigd door middel van normale keukenmeubelscharnieren. Het deurfront zal dus gemonteerd worden via een scharnier en een geleidesysteem. De plaatsing van een koelkast met dit systeem is zeer eenvoudig en vereist geen specifiek gereedschap. Vervanging van de koelkast is kinderspel en vergt geen enkele aanpassing of verandering van het keukendeuren.

  • Vlakscharnier of deur-op-deur systeem


Het deur-op-deursysteem is heel wat ingewikkelder in vergelijking met sleepdeursysteem.
Het deurfront wordt los van de koelkast geleverd, en zal rechtstreeks op koelkastdeur gemonteerd moeten worden.

De deur van de koelkast zal in dit geval over zeer zware, complexe scharnieren beschikken, omdat de scharnieren extra belast worden door het gewicht van de meubeldeur.

Belangrijk voordeel van dit systeem ten opzichte van het sleepdeursysteem, is dat door dit systeem een kleine winst aan ruimte gewonnen kan worden. Bovendien laat dit systeem veel meer regelmogelijkheden toe waardoor de installatie met grotere precisie kan gebeuren. Eens correct geïnstalleerd zal die systeem het meest stabiele zijn.

De montage is ingewikkeld, en het kan soms nodig zijn om een potboring uit te voeren in de meubeldeur. Vervanging van de koelkast zal veel meer tijd in beslag nemen dan bij het sleepdeursysteem.

De onderbouwkoelkast


de onderbouwbare koelkast bevindt zich altijd onder het werkvlak van de keukenAls laatst mogelijk type koelkast kan de aandacht gevestigd worden op de zogenaamde onderbouwbare koelkast. Deze koelkast bevindt zich dan onder het werkvlak van de keuken, en is dus perfect voor een kleine keuken.
Ook hier bestaan twee verschillende types: de onderbouwbaar bekleedbare modellen en de onderbouwbaar integreerbare modellen. Bij het eerste type is de koelkastdeur uitgerust met een decorkader waarin een dun fineerpaneel met hetzelfde uuitzicht van de keukenmeubelen kan worden geschoven, bij het tweede type wordt een echte keukenmeubeldeur op de de koelkastdeur gemonteerd.

Het enige probleem bij de compacte, onderbouwbare koelkast is de verluchting. Dit gebeurt integraal ter hoogte van de plint met behulp van een ventilator om een uitzaging in het werkblad te vermijden.

Om te onthouden
Voorzie verluchting in de plint van de keuken.

Het tafelmodel


De tafelmodelkoelkasten zijn klein, ze beschikken over een volume van slechts 120 à 140 liter. Deze koelkasten kan men vinden met of zonder vriesvak. Het vriesvak bestaat in uitvoeringen van geen, een, twee of drie sterren.

De tafelmodelkoelkast is vooral bedoeld voor alleenstaanden en kleine gezinnen die op regelmatige basis inkopen gaan doen.
De standaardbreedte van een tafelmodelkoelkast is 60 cm breedte, maar ook koelkasten met de breedtes 50 en 55 cm zijn verkrijgbaar.
De hoogte zal nooit afwijken van 85 cm.
De diepte kan variëren maar zal vaak 60 cm zijn.


Het kastmodel


met de kastmodel koelkast beschikt men over een grote koelkastruimte

Heeft men echter nood aan iets meer plaats in de koelkast, dan is een kastmodel koelkast aangewezen, aangezien deze koelkasten beschikken over een volume tot 400 liter. Deze koelers zijn in verschillende maten te verkrijgen: zelfs tot meer dan 2 meter hoog. Ze kunnen eventueel bekleed worden met een keukendeurfront, en beschikken over één tot drie deuren.

Vaak beschikken de kastmodellen over een apart vriesgedeelte, en soms zit het vriesgedeelte in de koelruimte ingebouwd. In het geval het aparte vriesgedeelte zich bovenaan bevindt, spreekt men van een “top-freezer”. In het geval het onderaan zit, spreekt men van een “bottom-freezer” of “up-side-down”.


De koel-vries combinatie


koel-vries combinatie koelkastSommige kastmodellen koelkasten zijn uitgerust met een zogenaamde “0°-zone”. Deze zone kan een apart gedeelte zijn met eigen deur, maar kan ook in de koelruimte geïntegreerd zijn. De “0°-zone” of “vershoudzone” heeft als eigenschap dat de levensmiddelen worden bewaard bij een temperatuur van nabij 0° Celcius. Bij 0° en aangepaste luchtvochtigheid kunnen levensmiddelen merkelijk langer worden bewaard. Daar niet alle levensmiddelen bij dezelfde vochtigheidsgraad optimaal bewaard worden, is de vershoudzone uitgerust met twee verschillende compartimenten: een vochtige zone en een droge zone. In de vochtige zone bedraagt de temperatuur ongeveer 0° C met een relatieve vochtigheidsgraad van ongeveer 95%. In deze zone kunnen groenten en fruit – weliswaar onverpakt – tot minstens drie keer langer worden bewaard dan in een klassieke koelkast. De vochtigheidsgraad in de vochtige zone wordt gecreëerd door de groenten en fruit die er worden in bewaard. Bovenaan de vochtige zone bevindt zich een vochtfilter die het teveel aan vocht zal doorlaten om zo condensatievorming in de vochtige ruimte te verhinderen. De doorgelaten vochtigheid komt in de droge zone terecht waar dan een relatieve vochtigheidsgraad van ongeveer 50% zal heersen bij een temperatuur van rond 0° C. In deze zone kunnen vlees, vis, kazen, zeevruchten e.d. – weliswaar verpakt – eveneens tot minstens drie keer langer bewaard worden.
Een aantal levensmiddelen kunnen echter niet in de vershoudzone optimaal worden bewaard: eieren, melk, boter, dranken om onmiddellijk te consumeren, yoghurt e.d. worden best in het klassieke koelgedeelte bewaard.
Deze koelkasten hebben misschien een iets hoger energievebruik, maar men kan er wel mee vermijden dat levensmiddelen dienen worden weggegooid. Bovendien hoeft men niet zo vaak naar de winkel te hollen om inkopen te doen, wat dan weer op brandstof bespaart.

Andere kastmodellen hebben dan weer een derde aparte zone die men als kelderzone omschrijft. In deze zone heerst een temperatuur die gemiddeld zo’n 4° C hoger ligt dan in het klassieke koelgedeelte. Soms kan de temperatuur ook instelbaar zijn. In deze zone kunnen levensmiddelen worden bewaard die niet zo’n lage temperatuur nodig hebben zoals, witte wijn, eieren, smeerbare boter,…

Technisch bekeken kunnen er grote verschillen zijn tussen de verschillende soorten kastmodel koelkasten.
Bij de gecombineerde toestellen vindt men modellen met één enkele compressor en één enkele thermostaat die zich in de koelruimte bevindt. De regeling van de temperatuur van de diepvriezer gebeurt aan de hand van de tempertatuur in de koelkast. Telkens de koelkast om koude vraagt, zal ook de diepvriezer van koude worden voorzien. Vaak is het daardoor in de diepvriezer merkelijk kouder dan de ideale – en maximale – -18° C. Dit systeem werkt enkel wanneer de kast in ruimte staat waarvan de omgevingstemperatuur binnen de klimaatklasse van het toestel valt. Nemen we aan dat een koel-vries-combinatie met klasse N (omgevingstemeratuur tussen +16° en +32° C) zich in een ruimte bevindt waar de temperatuur onder de +16° C kan zakken, dan zal het toestel niet meer naar behoren werken. In dit geval zal de diepvriezer langzaam ontdooien doordat het koelkastgedeelte niet genoeg naar koude “vraagt”.

Er bestaan ook gecombineerde modellen met één enkele compressor en meerde thermostaten, namelijk één voor elke zone. Het gaat hier dan om elektronische toestellen die ervoor zijn uitgerust om het koelmiddel naar die zone te sturen die op dat moment naar koude vraagt. Hierbij zal de diepvriezer echter altijd de prioritaire zone zijn (daar daaarin steeds -18° C of kouder aangehouden dient te worden). Kastmodellen met 0°-zone zijn altijd van een elektronische sturing voorzien. Het voordeel van dit systeem is dat het merkelijk stiller dan de oplossing met twee compressoren. Het nadeel is dan weer dat niet alle zones apart kunnen worden aan- of uitgeschakeld. Energetisch gezien hebben deze toestellen het laagste verbruik van de gecombineerde toestellen.

Andere gecombineerde modellen beschikken dan weer over twee compressoren en twee thermostaten. Elke zone heeft dan zijn volledig eigen koelkring. Voordeel van dit systeem is dat de beide zones volledig onafhankelijk van mekaar kunnen bediend worden. Nadeel is dan weer dat de werking van twee compressoren tegelijk luider is dan de oplossing met één enkele compressor. Het energieverbruik ligt iets hoger dan dat van de eenmotorige varianten.

De side-by-side koelkast


de side-by-side koelkast biedt zeer veel mogelijkheden: koel-vries combinatie met eventueel een ice-maker en water dispenserDe side-by-side koelkast spreekt tot de verbeelding: men ziet ze verschijnen in elke Amerikaanse soap: grote koel- en vriesruimte, ice-maker, vers water tappen, crushed ice en dat alles verenigd in een enkel toestel.
De naam “side-by-side” komt van het feit dat koelkast en diepvriezer naast mekaar zijn opgesteld. Naast deze zogenaamde “Amerikaanse koelkast” bestaat eveneens de zogenaamde “French door” variante: deze heeft drie deuren waarvan er bovenaan twee naast mekaar zijn opgesteld – die toegang geven tot de koelruimte – met daaronder een lade voor het diepvriesgedeelte.

Bij de Amerikaanse koelkast bevindt de diepvriezer zich aan de linker zijde, de koelkast aan de rechterkant en kan al dan niet zijn uitgerust met een ice-maker en vers water dispenser. In het geval er een ice-maker is ingebouwd zal het toestel aan de waterleiding dienen aangesloten te worden. Vaak is er standaard in het toestel een waterfilter voorzien – een aktieve koolstoffilter – die het leidingwater zuivert van chloorgeur en -smaak of andere onaangename smaakjes. Voor de toestellen die deze standaardvoorziening niet hebben kan er vaak optioneel zo een filter geplaatst worden. Deze filter dient minstens eens per jaar te worden vervangen; bij intensief gebruik dient dit echter vaker te gebeuren. Het leidingwater wordt via een leiding doorheen de koelruimte naar de waterdispenser gevoerd. Het water dat zich in de leiding bevindt wordt op die manier gekoeld waardoor fris water getapt kan worden. Om een fletse smaak van het water te vermijden dient men regelmatig fris water af te tappen. Doet men dit niet, dan zal het water zich te lang in de leiding bevinden waardoor het opnieuw slecht kan smaken.

Voor het maken van ijsblokjes wordt het leidingwater naar de ice-maker geleid die zich in de diepvriezer bevindt. Het water bevriest er tot ijsblokjes, net zoals diegene die men op de klassieke manier met een vormpje in de diepvriezer aanmaakt. Ter hoogte van de aftap die zich in de linker deur bevindt – van de diepvriezer dus – kan men ijsblokjes aftappen. Sommige toestellen kunnen ook zogenaamd “crushed ice” aanmaken. Indien men voor deze optie kiest worden de ijsblokjes eerst gemalen vooraleer ze in het glas terecht komen. Om de goede werking van de ice-maker te garanderen dient ervoor gezorgd te worden dat men regelmatig ijs aftapt. Doet men dit niet dan bestaat de kans dat de ice-maker vastvriest.

Zowel de Amerikaanse als French door variante werken volgens het zogenoemde “no-frost” principe. Hierbij wordt in een ruimte buiten het koel- of vriesgedeelte droge koude lucht aangemaakt die in de diepvriesruimte en/of in de koelruimte wordt geblazen aan de hand van een ventilator. Gezien de koelende lucht droog is, dienen alle levensmiddelen afdoende luchtdicht te worden ingepakt om uitdroging te vermijden. Meestal wordt de koelende lucht in de diepvriesruimte ingeblazen. De koude lucht voor koeling van het koelkastgedeelte wordt via een kleppenthermostaat vanuit de diepvriezer het koelgedeelte ingeblazen. Daar er in dit geval een open verbinding bestaat tussen koelkast en diepvriezer bestaat de kans op geuroverdracht tussen beide compartimenten. Meer geavanceerde varianten beschikken dan weer over een gescheiden koelsysteem waardoor geuroverdracht wordt vermeden.

Door de grote kans op uitdroging van de levensmiddelen vindt men in dit type koelkast ook een groot aantal laden en vakken terug waarin het mogelijk is een omgeving te creëren met verhoogde vochtigheid.

Soms is in de rechter deur van het toestel een “bar” geïntegreerd. Een kleine deur in de grote deur die toegang geeft tot dranken die in de koelkast worden bewaard. Eigenlijk zijn deze toestellen vollegdig afgestemd op de Amerikaanse consumptiemaatschappij waar levensmiddelen meestal voorverpakt in grootwarenhuizen worden aangeboden.

Het no-frost systeem heeft als groot voordeel dat er geen ijsvorming optreedt in de koel- of vriesruimte. Toestellen uitgerust met deze technologie beschikken bovendien over een automatisch ontdooisysteem, waardoor de gebruiker van deze lastige klus gespaard blijft. Dit systeem heeft dan weer als nadeel dat het wat meer energie verbruikt dan een klassieke koelkast.

Sommige merken brengen dan weer Europese varianten van deze technologie op de markt, meer aangepast aan de wijze waarop levensmiddelen hier worden aangeboden. Men onderscheidt twee oplossingen. De eerste bestaat erin een side-by-side te creëren door een klassieke vrijstaande koelkast en diepvriezer van dezelfde grootte naast mekaar te plaatsen. Sommige merken bieden zelfs een accessoire aan waardoor deze toestellen aan mekaar kunnen worden bevestigd. De tweede oplossing heeft het uuitzicht van een heuse Amerikaanse koelkast, maar met Europese spitstechnologie. Het toestel is voorzien van drie deuren: aan de rechterzijde bevindt zich over de hele hoogte het klassieke koelgedeelte. Het gaat hier over geventileerde koude en niet over no-frost. De werking is identisch met een klassieke koelkast, enkel is er een ventilator in de koelruimte aanwezig die de temperatuur gelijkmatig over de volledige koelruimte verdeelt. Aan de linker zijde bevinden zich twee deuren. De bovenste verbergt een no-frost diepvriezer, achter de onderste gaat een 0°-zone schuil. Dit toestel bestaat in een variante met en zonder ice-maker.

De ice-maker op zich is een technologisch hoogstandje: daar waar de klassieke Amerikaanse koelkast ondoorzichtige ijsblokjes produceert, produceert dit model perfect doorzichtige exemplaren. Hiervoor wordt technologie aangewend die men ook terugvindt in professionele ice-makers. In plaats van het water te laten bevriezen door ijskoude lucht, worden de ijsblokjes hier gevormd door koelvingers waardoor het koelmiddel criculeert onder te dompelen in een bakje met water. De ijsblok vormt zich langzaam rond de koelvingers, bij minder lage temperatuur. Hierdoor kan alle lucht uit het water ontsnappen – ingesloten lucht in ijs maakt het ondoorzichtig. Tegelijk schommelt het waterbakje langzaam heen en weer waardoor eventuele onzuiverheden bezinken en dus ook niet ingesloten raken in de ijsblokjes. Een perfect transparante ijsblok is het resultaat met gegarandeerd een absoluut neutrale smaak. Op het einde van het vormingsproces van de ijsblokjes wordt het koelcircuit automtisch stilgelegd en worden weerstandjes rond de koelvingers kortstondig aangeschakeld, waardoor de ijsblokjes van de koelvingers glijden en worden opgevangen in reservoir. Ook hier bestaat de mogelijkheid om voor volledige ijsblokjes te kiezen of crushed ice. Vers water kan ook worden afgetapt.

Meer en meer mensen vallen voor dit model, niet alleen omwille van de functionaliteit, maar zeker omdat deze koelkasten steeds meer de rol gaan vervullen van eye-catchers in de hedendaagse keukens. Er bestaan talloze features om dit effect nog verder op te drijven. Bepaalde side-by-side koelkasten hebben aan de linkerkant een ijsblokjes -en waterdispenser terwijl in de rechterzijde een apart vak voor drank of een espressomachine. Zelfs een ingebouwd TV-toestel in uw koelkast behoort tegenwoordig tot de mogelijkheden om uw koelkast verder op te smukken.

  • Glijbevestiging of sleepdeurtechniek


Bij geïntegreerde koelkasten, achter de meubeldeur, bestaan er twee mogelijke soorten deurbevestigingen. Bij het sleepdeursysteem is de meubeldeur aan het corpus bevestigd door middel van normale keukenmeubelscharnieren. Het deurfront zal dus gemonteerd worden via een scharnier en een geleidesysteem. De plaatsing van een koelkast met dit systeem is zeer eenvoudig en vereist geen specifiek gereedschap. Vervanging van de koelkast is kinderspel en vergt geen enkele aanpassing of verandering van het keukendeuren.

  • Vlakscharnier of deur-op-deur systeem


Het deur-op-deursysteem is heel wat ingewikkelder in vergelijking met sleepdeursysteem.
Het deurfront wordt los van de koelkast geleverd, en zal rechtstreeks op koelkastdeur gemonteerd moeten worden.

De deur van de koelkast zal in dit geval over zeer zware, complexe scharnieren beschikken, omdat de scharnieren extra belast worden door het gewicht van de meubeldeur.

Belangrijk voordeel van dit systeem ten opzichte van het sleepdeursysteem, is dat door dit systeem een kleine winst aan ruimte gewonnen kan worden. Bovendien laat dit systeem veel meer regelmogelijkheden toe waardoor de installatie met grotere precisie kan gebeuren. Eens correct geïnstalleerd zal die systeem het meest stabiele zijn.


De montage is ingewikkeld, en het kan soms nodig zijn om een potboring uit te voeren in de meubeldeur. Vervanging van de koelkast zal veel meer tijd in beslag nemen dan bij het sleepdeursysteem.

COMMENTAAR

Naam

> 50 gerechten dampkap dampkap-begrippen dampkap-efficiëntie dampkap-onderhoud dampkap-tips dampkap-types dampkap-werking espresso-begrippen espresso-energie espresso-geschiedenis espresso-onderhoud espresso-soorten espresso-tips espresso-veiligheid espressomachines fornuis frontmaterialen gerechten-hapjes gerechten-nagerechten gerechten-schaaldieren gerechten-soepen gerechten-visgerechten gerechten-vlees gerechten-voorgerechten gerechten-wild hangkast hangkast-bovenkast inbouw keukenkast keukenkast-wat-is-een-kast keukenmeubelen keukenvakman koelkasten koelkasten-functies koelkasten-geschiedenis koelkasten-milieu koelkasten-onderhoud koelkasten-tips koelkasten-types koelkasten-werking koken kookplaten kookplaten-geschiedenis kookplaten-tips materialen materialen-corpus ovens ovens-energie ovens-functies ovens-montage ovens-onderhoud ovens-tips ovens-types sanitair spoelbakken spoelbakken-materialen spoelbakken-samenstelling spoelbakken-types tips-kopen vaatwassers vaatwassers-begrippen vaatwassers-energie vaatwassers-geschiedenis vaatwassers-onderhoud vaatwassers-programma vaatwassers-types vaatwassers-werking webshop zoek-een-keukenvakman
false
ltr
item
De Grote Keukengids: Types koelkasten
Types koelkasten
https://2.bp.blogspot.com/-E7FAniJOTvM/VzwhqcbLvFI/AAAAAAAAAPE/BttDuuujWfY7G4wxR3Y-TX-4t2LuhmC1wCPcB/s320/shutterstock_316954976.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-E7FAniJOTvM/VzwhqcbLvFI/AAAAAAAAAPE/BttDuuujWfY7G4wxR3Y-TX-4t2LuhmC1wCPcB/s72-c/shutterstock_316954976.jpg
De Grote Keukengids
http://degrotekeukengids.blogspot.com/2016/11/types-koelkasten.html
http://degrotekeukengids.blogspot.com/
http://degrotekeukengids.blogspot.com/
http://degrotekeukengids.blogspot.com/2016/11/types-koelkasten.html
true
4775922182147760688
UTF-8
Geen berichten gevonden BEKIJK ALLES Lees meer Beantwoorden Cancel antwoord Delete Door Home PAGINA's BERICHTEN Bekijk alles VOOR U AANGERADEN LABEL ARCHIEF SEARCH ALLE BERICHTEN Geen inhoud gevonden op uw vraag Back Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zojuist 1 minuut geleden $$1$$ minutes ago 1 uur geleden $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago meer dan 5 weken geleden Volgers Volg DEZE CONTENT IS PREMIUM Gelieve te delen om te zien Kopieer de code Selecteer de code De code werd gekopieerd naar uw klembord Kunt u niet de code/tekst kopiëren, druk dan [CTRL]+[C] (of CMD+C met Mac) om alsnog te kopiëren